Bli frivillig

Leven- Nordhordland rockeklubb er drive 100% på frivillig basis.
Det betyr at me er avhengige av hjelp frå hyggjelege, og gjerne musikkinteresserte
menneske som ønskjer vera med å skapa gode kulturopplevingar, magiske stunder
og felles opplevingar.

Me treng folk som kan stå i døra, i baren, hengja opp plakatar eller hjelpa til på teknisk.

Me gir opplæring på alle område, det viktigaste er at ein er villig til å læra
og har lyst til å bidra. Du må vera minst 18 år for å jobba på våre over 18 år arrangement,
men på Leven Ung er ungdom med å arrangerar konsertar og.

Påskjønninga er fribillettar til konsertar, og oppleva konsertarrangering bak kulissane.
Av dette med å avgjera kvar konsertane våre skal vera, kven som skal spela
og korleis det skal gå for seg. Du blir ein del av eit veldig hyggjeleg fellesskap.

Det blir både sommarfest og julablot årleg som sosiale samlingar for våre frivillige.

I tillegg er det å ha jobba som frivillig ei veldig fin erfaring du kan putta på CV’ein din
til framtidige arbeidsgivarars glede. Ta kontakt med oss om du har lyst til å bli med!

Send ein e-post med namn, kontaktinformasjon, alder, der du bur, kva du har lyst til
å hjelpa oss med og evt erfaring, så høyrer du frå oss!
Send e-posten til kontakt@nordhordlandrockeklubb.no.