Kontakt oss

Vil du høyre frå oss? Meld deg på vårt nyheitsbrev her!

Org. nr Leven- nordhordlandrockeklubb – 832 399 132

Booking

Vi set stor pris på alle førespurnader, klubben blir drifta på fritida vår så me får dessverre ikkje høve til å svara på alt. Me prøver så godt me kan å høyra på det me blir tilsende, og me kontaktar sjølvsagt dei som er aktuelle for scena vår. Det hjelper dessverre ikkje å masa.

Bookingprofilen vår er artistar og band innanfor rytmisk musikk. Tributeband og reine coverband er ikkje det me hovudprioritetar.
Send med link til musikken deira, videoar, webside/FB-side og evt meldingar/omtaler de har fått. Beskriv kort bandet/artisten, sjanger, kven er de, kva har de gjort før.

Me jobbar for betre kjønnsbalanse på scena, og vil i planlegging av konsertar og klubbkveldar ta omsyn til det.

Leiar for Leven- Nordhordland rockeklubb:
Victoria Moldekleiv
Tlf 92266024